Verdonk: tot 65 jaar eis om in te burgeren

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) overweegt inburgering voor zowel nieuw- als oudkomers verplicht stellen tot een leeftijd van 65 jaar. Dit bleek gisteren tijdens de bespreking van de contourennota Inburgering in de Tweede Kamer.

Hiermee zou ze het advies dat de onderzoekscommissie-Franssen vrijdag uitbracht naast zich neerleggen. Die stelde de leeftijdsgrens op 57,5 jaar, omdat dan ook de sollicitatieplicht vervalt. De minister wees er echter op dat werklozen inmiddels tot 65 jaar sollicitatieplichtig zijn. Ze wil de inburgeringsplicht hieraan koppelen. ,,Wanneer ben je oud? Ik zou zeggen bij zo'n 75, 80 jaar'', lichtte ze haar idee toe.

Verder ziet Verdonk af van de veelbesproken vignettenmethode om de mate van integratie te meten. Over die methode maakte haar partijgenoot Dijkstal recentelijk de opmerking dat het ,,verdacht veel op de jodenster'' begint te lijken. Het was echter nooit de bedoeling individuele allochtonen een vignet toe te kennen. Met een panel van opinieleiders wilde de minister onderzoeken wat mensen belangrijk vinden voor inburgering. Jaarlijks zou zo het percentage geïntegreerde allochtonen gemeten worden.

Verdonk heeft wel gekozen voor het verder ontwikkelen van de zogenoemde integratieladder. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan onderzoeken hoe diverse minderheidsgroepen `scoren' op factoren die volgens wetenschappelijke inzichten in verband worden gebracht met succesvolle integratie.

Minister Verdonk acht de ladder noodzakelijk om vast te kunnen stellen aan welke eisen nieuw- en oudkomers moeten voldoen voor hun inburgering. Ze kiest nu voor de ladder omdat die objectiever zou zijn dan de vignettenmethode. De ruzie met Dijkstal had geen invloed op haar beslissing, liet de bewindsvrouw weten.

De meeste partijen vonden dat de contourennota nog te veel onduidelijkheden bevatte. Zij stelden zoveel vragen dat de beantwoording bij een volgende bijeenkomst moet worden voortgezet. De Kamerleden willen de behandeling voor het zomerreces afronden. De minister wil het wetsvoorstel over de inburgering van oudkomers in juli volgend jaar indienen.