Te weinig politie door raden EU

De politiebonden maken zich grote zorgen over de politiesterkte tijdens de diverse vergaderingen van de Europese Unie die de komende maanden in Nederland zullen worden gehouden. De beveiliging hiervan zou de reguliere politiezorg kunnen ontregelen.

Nederland organiseert als voorzitter van de Europese Unie tussen 1 juli en 31 december meer dan dertig raden voor ministers en staatssecretarissen, onder meer in Den Haag, Rotterdam, Maastricht, Amsterdam en Noordwijk. Volgens de politiebonden NPB en ACP heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) ondanks verscheidene waarschuwingen geen enkele reservecapaciteit bij de korpsen laten inroosteren en gelden nergens verlofbeperkingen. Dat betekent dat veel politiemensen in de zomermaanden gewoon met vakantie gaan. De bonden vrezen dat onder bepaalde omstandigheden de reguliere politiezorg zal worden ontregeld.

De politiebonden zijn bang dat de korpsen straks onder druk van de minister gebruik zullen maken van het zogenoemde `alle-hens-aan-dek-artikel' 2.5 van de Arbeidstijdenwet, dat regelt dat in sommige beroepsgroepen verloven kunnen worden ingetrokken. ,,Het kan niet zo zijn dat vakanties plotseling worden afgelast'', zegt NPB-voorzitter H. van Duijn.

Verder vrezen de bonden dat er door de EU-conferenties tekorten elders in Nederland zullen ontstaan, bijvoorbeeld bij grote demonstraties of ongeregeldheden waarbij plotseling veel politie-inzet vereist is. De NPB heeft de minister ,,ook gewezen op de veiligheidsriscio's die het organiseren van onvoldoende inzetcapaciteit voor onze leden meebrengt'', maar de minister ,,bleek zich daarover veel minder zorgen te maken''.

Volgens ACP-voorzitter G. van de Kamp kan dat ertoe leiden dat de noodhulpdiensten voor 112-oproepen elders in Nederland onderbemand zullen zijn. Van de Kamp wil niet dat ,,de politie straks de schuld krijgt als het ergens misgaat doordat er te weinig politiemensen'' zijn. ,,Wij hebben de minister vorig jaar al gewaarschuwd.''

Volgens een woordvoerder van minister Remkes hebben de politiekorpsen geen melding gemaakt van verwachte tekorten tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap. Wel hebben de korpsen aangegeven dat zij geld nodig hebben voor het extra overwerk dat het EU-voorzitterschap gaat opleveren. Remkes trekt daar ,,enkele miljoenen euro's'' voor uit.

Volgens de politiebonden is de kans zeer reëel dat zich tijdens de conferenties grote demonstraties of ongeregeldheden zullen voordoen.

CONFERENTIESpagina 3

    • Rob Schoof