Redelijke ontvangst verkeersplan CDA

Een goede doorstroom van het verkeer is essentieel voor de economie en de sociale contacten. Dit vindt staatssecretaris Van Geel (milieu, CDA). Hij wil de mobiliteit niet tegengaan, maar zorgen dat het autogebruik schoner wordt. Hij is dan ook blij met het verkeersplan dat zijn partij gisteren presenteerde.

Onder het motto `schoon en bereikbaar' wil het CDA investeren in de mobiliteit en het milieu. Daartoe moet het kabinet de ,,ontbrekende schakels'' uit het hoofdwegennet aanleggen en bestaande knelpunten verbeteren. Als hierdoor het autogebruik toeneemt, wil het CDA dat ondervangen door milieuvriendelijk autogebruik te stimuleren. Daarnaast moet het spoorwegnet worden verbeterd door rails, bovenleidingen, wissels en seinen te vernieuwen. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) is blij dat de discussie over mobiliteit op gang komt, geeft geen commentaar totdat zij in het najaar de Nota mobiliteit presenteert.

VVD en LPF zijn zeer positief over het CDA-voorstel. ,,Dit is de goede weg'', aldus VVD-woordvoerder Hofstra. De LPF denkt de financiering problemen oplevert.

Het CDA-rapport pleit voor een infrastructuurfonds waar motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting voor auto's (BPM) en vrachtwagens (Eurovignet) rechtstreeks naartoe gaan. Later kunnen er kilometerheffingen komen, die eveneens in het fonds gaan.

D66-woordvoerder Van der Ham vindt het plan een ,,mooie manier om de kilometerheffing voor je uit te schuiven''. Maar hij is wel blij dat het CDA de heffingen noemt. ,,D66 ziet ook in dat verbredingen hier en daar nodig zijn. Maar je kan niet beginnen met meer asfalt.'' Hij mist een lightrail-plan. PvdA-woordvoerder Dijksma vindt het jammer dat de koppeling tussen verkeer en milieu is losgelaten. ,,Het is een plan dat een beetje milieuvriendelijk lijkt, maar het eigenlijk gewoon niet is.''