Omroepen: minder korten op orkesten

De omroepen NPS, AVRO en TROS proberen de Tweede Kamer alsnog te bewegen tot vermindering van de bezuiniging op de omroeporkesten, waarover morgen wordt gedebatteerd.

Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) stelde enkele weken geleden voor het Radio Symfonie Orkest op te heffen, omdat de omroep het niet eens kon worden over de invulling van de bezuinigingen. Een meerderheid van de Tweede Kamer staat positief tegenover een alternatief plan, waarover de omroep vorige week overeenstemming bereikte. Daarin blijft het Radio Symfonie Orkest gedeeltelijk bestaan en wordt het samengevoegd met het Radio Kamerorkest.

Het orkest treedt dan op als Radio Kamerorkest of als Radio Symfonie Orkest. Vijftig musici verliezen hun baan, vierenveertig musici krijgen een partieel arbeidscontract. Bonden en musici zijn daarom fel tegen en vinden het plan ,,artistiek en sociaal een fopspeen''. Ook wordt getwijfeld aan de artistieke kwaliteit van het fusie-orkest. Verder komen er problemen bij opera's als omroeporkesten daar niet meer spelen.

De drie omroepen vragen de Kamer ook af te zien van een toekomstige bezuiniging van 1 miljoen euro. De omroepen betwijfelen of na de doorvoering van de nu ingediende voorstellen nieuwe verdergaande bezuinigingen nog wel realistisch zijn.

Door een vermindering van het bezuinigingsbedrag met 850.000 euro zou het bedreigde Radio Symfonie Orkest goeddeels gered kunnen worden. Volgens de omroepen is dat een luttel bedrag voor de handhaving van een belangrijk onderdeel van het muziekleven op de radio en in de concertzalen.

Vorig jaar ging de Kamer akkoord met het voorstel van staatssecretaris Van der Laan om de omroepmuziek te korten met 5,5 tot 7,5 miljoen euro. Die bezuiniging is een onderdeel van de vermindering van het omroepbudget met 80 miljoen. NPS, AVRO en TROS vinden de korting van 22 procent op het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in verhouding veel te groot.

NPS, AVRO en TROS gaan met hun pleidooi bij de Tweede Kamer verder dan de omroep in zijn geheel. Vorige week presenteerden de Publieke Omroep, NPS, AVRO, TROS en het MCO een gezamenlijk plan aan Van der Laan om het Radio Kamerorkest uit te breiden met musici van het Radio Symfonie Orkest, die dan slechts voor 70 tot 75 procent werk zouden krijgen.

Bij de voorbereiding van dit nieuwe plan heeft de omroep informeel overleg gehad met de staatssecretaris die daar niet onwelwillend tegenover zou staan.