Nieuw vaccin tegen kinkhoest in 2005

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) voert het nieuwe acellulaire kinkhoestvaccin pas begin 2005 in. De wens van de Tweede Kamer om het vaccin al vanaf 1 september in het rijksvaccinatieprogramma ter beschikking te stellen, honoreert hij niet. Dit heeft hij gisteren de Kamer geschreven na overleg in het kabinet. Eerdere vervanging dan begin 2005 van het huidige cellelaire vaccin is om gezondheidsredenen niet nodig en zou ruim tien miljoen euro extra kosten.