Lasten bedrijven fractie lager

Het kabinet heeft tot nu toe de lastendruk voor het bedrijfsleven verlaagd met 1,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau EIM. De doelstelling van het kabinet is om de administratieve lasten in deze kabinetsperiode met 25 procent terug te brengen. De administratieve lasten zijn vorig jaar met bijna 290 miljoen euro gedaald. De totale administratieve lasten voor het bedrijfsleven bedroegen 16,4 miljard euro. De bedrijven met minder dan tien werknemers dragen 79 procent van de lasten. Bedrijven met meer dan honderd werknemers dragen 7 procent van de lasten.