Kabinet contra vakbonden

Het kabinet zet zijn plannen door om de fiscaal gunstige spaarregelingen voor VUT en prepensioen helemaal af te schaffen. Dat maakte premier Balkenende gisteren bekend in reactie op de uitkomst van de ledenraadpleging van vakcentrale FNV. De leden van FNV en CNV steunen massaal het verzet van de vakcentrales tegen de voorgenomen ingrepen van het kabinet. FNV kondigde gisteren aan de weerstandskas te zullen openstellen ten behoeve van acties en richt samen met CNV een gezamenlijk actiecomité op.

De PvdA wil dat het kabinet opnieuw met de vakcentrales gaat overleggen. Minister Zalm (Financiën, VVD) liet gisteren al weten dat het overlegstadium wat hem betreft voorbij is. De vakcentrales wezen vorige maand bij het Voorjaarsoverleg een tussen het kabinet en de werkgevers gesloten compromis over de prepensioenen af. De vakbeweging voelt zich niet langer gehouden aan de afspraak in het najaarsakkoord om de lonen te matigen.

De FNV presenteerde gisteren de uitslag van een referendum over het compromis. De beslissing uit het overleg te stappen, wordt door 97 procent van de FNV-leden die deelnamen aan het referendum gesteund. In totaal brachten 391.756 FNV'ers hun stem uit, een derde van alle FNV-leden.

Het CNV organiseerde de afgelopen maand belavonden, een enquête en elf ledenbijeenkomsten. Zonder percentages te noemen komt het CNV tot dezelfde conclusie als de FNV. De FNV kondigde aan actie te zullen voeren, vooral bij CAO-onderhandelingen. De vakcentrale vroeg haar leden niet naar hun actiebereidheid. Het CNV deed dat wel. Veertig procent van de ondervraagden, onder wie ook niet-leden, zei ,,in zekere mate'' bereid te zijn tot actie.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) noemt de uitslag van het FNV-referendum ,,geen verrassing'' gezien het negatieve stemadvies dat de vakcentrale haar leden had gegeven. De minister verwacht niet dat er grote stakingsacties komen.

HOOFDARTIKEL: pagina 7

ACHTERGROND: pagina 13