Huurders vaker uitgezet bij overlast

Woningcorporaties hebben vorig jaar 470 overlastgevende huurders gedwongen om hun huis te verlaten, 9,6 procent meer dan in 2002. Belangrijkste redenen: gedragsproblemen, lawaai, het houden van een hennepkwekerij en drugsoverlast.

Dat heeft de branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, vandaag bekend gemaakt naar aanleiding van een enquête onder de aangesloten leden.

De toename van het aantal gedwongen uitzettingen is al enige jaren gaande. Ging het in 2001 nog om 244 gevallen per jaar, in 2002 steeg dat aantal fors tot 429. ,,Wat dat betreft valt de stijging over 2003 mee'', zegt Aedes-voorzitter Willen van Leeuwen in een reactie. ,,Maar het valt ons wél tegen dat het nog steeds stijgt, ondanks alle energie die we erin steken uitzettingen te voorkomen.''

Volgens Van Leeuwen wordt de stijging veroorzaakt doordat de maatschappij is verhard. ,,Er wordt minder gedoogd en de rechterlijke macht kiest in een procedure vaker voor de omwonenden in plaats van voor de overlast veroorzakende huurder.'' Bovendien is het bedrijfsmatig kweken van hennep in woningen ,,echt iets van heel recent'', aldus Van Leeuwen. Bij ontdekking worden dus ook daardoor meer huurders uitgezet.

In de enquête van koepelorganisatie Aedes geven de verhuurdersorganisaties aan wat volgens hen nodig is om de aanpak van overlast te verbeteren. Naast meer samenwerking met instellingen als maatschappelijk werk en gemeenten vraagt 61 procent van de geënquêteerde corporaties om ,,ontheffing of verruiming van de privacywetgeving'', zodat met de politie gegevens uitgewisseld kunnen worden over overlastveroorzakende huurders of huurders die zich schuldig maken aan overtredingen. Op die manier kunnen `probleemhuurders' sneller opgespoord worden.

Een ander probleem dat Aedes signaleert zijn de huurders met psychische problemen. ,,Mensen die daar niet aan toe zijn, of die te weinig adequate begeleiding krijgen, worden veel eerder dan voorheen in gewone woningen geplaatst'', vindt Van Leeuwen. ,,Als de begeleiding wegvalt, dan zijn het vaak de buren en de corporatie die ermee worden geconfronteerd.'' De brancheorganisatie verzet zich daarom tegen de bezuinigingen van het ministerie van Justitie op ,,de reclassering en opvang van dergelijke mensen'', aldus Van Leeuwen.

Een deel van de huurders krijgt na uitzetting onder strikte voorwaarden een ander huis bij de corporatie. Anderen zoeken onderdak bij particuliere verhuurders, op een camping of in opvanghuizen, zo blijkt uit de enquête van Aedes.