Geloof en wetenschap 2

Muller stelt dat ,,wetenschap en geloof zijn gedoemd frontaal te botsen''. Dat is een onjuiste en bovendien pessimitische opvatting. Hij kan beter schrijven, dat onzuiverheden in een geloof botsen met zuivere wetenschappelijke opvattingen en omgekeerd. Of dat wordt ontdekt of niet, is daarbij niet eens relevant. Natuurlijk wel voor de gelovigen en de wetenschappers, die beter eerder de onzuiverheid kunnen inzien en opruimen dan later. Daarbij kunnen geloof en wetenschap elkaar helpen, omdat zij zich beide op de ondeelbare menselijke ervaringswereld richten. Het zou daarom beter zijn om te schrijven dat het zuivere het onzuivere zal blijven verslinden, als variant van de volkswijsheid dat het goede altijd het kwade overwint.

    • A.F. Feith Voorburg