Fatwa

In het bijna wanhopige, door Corine Vloet opgetekende, relaas van de Egyptische dichter Ahmed al-Shahawi (NRC Handelsblad, 14 juni), ontmaskert deze vrijdenker de islam als een oorlogszuchtige dwingelandij, die voor (vermeende) tegenstanders maar één medicijn heeft: fatwa, ofwel: kop eraf. De islam zou van veel oudere godsdiensten en zelfs van het prehistorisch heidendom kunnen leren dat noch het verbieden en/of verbranden van boeken, noch terreur en geweld het vrije denken kunnen beteugelen.

De islam zou vrije denkers als Ahmed al-Shahawi eigenlijk moeten eren en eerbiedigen in plaats van doodstraffen over hen uit te spreken. Zolang ziekelijk fanatieke stromingen binnen de islam in termen van fatwa en `jihaat' denken en geloven, dienen we deze godsdienst derhalve met de grootst mogelijke argwaan te beschouwen.

    • Gé Tol Deventer