Explosieve groei pensioenkosten ING

Vakbond De Unie blijft zich verzetten tegen een eigen bijdrage van ruim 23.000 Nederlandse ING-werknemers aan de exploderende pensioenkosten, die uit een studierapport blijken. ING betaalt als werkgever tot nu alle kosten, maar wil dat ook het personeel gaat meebetalen.

Unie-onderhandelaar R. Schuurman vindt dat loonmatiging (looneis van 1,5 procent in plaats van 3 procent) bij de komende CAO-onderhandelingen soelaas biedt voor de kostenstijging. ,,Wij nemen op voorhand onze verantwoordelijkheid.''

ING wil alleen kwijt dat niet alleen een werknemersbijdrage, maar het ,,rapport in zijn totaliteit'' bij de komende CAO-onderhandelingen besproken wordt. Schuurman verwacht dat na de zomer onderhandeld wordt.

ING is met ABN Amro de enige grote commerciële financiële instelling die nog zulke premievrije pensioenen aanbiedt aan hun werknemers. Vorig jaar hebben concurrenten als Rabobank, Achmea, Fortis en de bedrijfstak-CAO voor de verzekeraars een vorm van (toekomstige) werknemersbijdrage voor pensioenen ingevoerd.

Vorig jaar kon een patstelling in de CAO-onderhandelingen bij ING alleen vermeden worden door de pensioendiscussie uit te besteden aan een aparte werkgroep. In de werkgroep zitten vier vakbondsmensen, waaronder Schuurman van De Unie, ING zelf en een deskundige van adviesbureau Hewitt.

Uit hun rapport blijkt dat de pensioenuitgaven van ING oplopen van 8 procent van de loonsom in de jaren voor 2000, naar 38 procent in 2008. Een woordvoerder van ING kan geen absolute getallen geven. De groei is onder meer het gevolg van lagere beleggingswinsten en een verouderend werknemersbestand.

    • Menno Tamminga