Europeanen 2

In zijn eenzijdige relaas vergelijkt Per Ahlmark anti-Amerikanisme en anti-Israël-gevoelens met antisemitisme en een ,,onbewust aanwezig schuldgevoel''. Zijn gelijkstelling van antizionisme en anti-Israël-gevoelens aan antisemitisme is een te simpel beeld van de werkelijke gang van zaken. er is immers een heel continuüm van opinies te vinden dat loopt van een recht-door-zee vredesbeweging, via groeperingen die dat verbinden met een sterke voorkeur voor de underdog in het conflict (de Palestijnen), tot (veelal islamitische) groeperingen die een sterk antizionisme inderdaad combineren met een gekoesterd antisemitisme.

Alhmarks' bijdrage scheert daarentegen alle mensen met kritiek over dezelfde antisemitische kam en hij vergiftigt daarmee het politieke debat. Mensen met kritiek worden door hem direct afgeschilderd als jodenhaters. Daarmee speelt Alhmark direct in op de verlangens van extremisten als Sharon, die elke kritiek op zijn nogal gewelddadige politiek graag afdoet als antisemitisme.

Vervolgens maakt Ahlmark een nogal vage verbinding tussen een vermeend ,,onbewust schuldgevoel'', trivialisering van het fascisme, en anti-Amerikaanse gevoelens die mijns inziens slechts in zijn geest bestaat en geenszins de dagelijkse werkelijkheid weerspiegelt.

Tegelijkertijd bemerk ik in zijn betoog een ondertoon die er op neerkomt dat we nog steeds de VS dankbaar moeten zijn, omdat ze ons niet alleen van de fascisten hebben gered, maar ook een ,,rode overspoeling'' van West-Europa hebben voorkomen. Het lijkt er veel op dat dat in zijn ogen de huidige kritiek op de VS als niet minder dan `verraad' bestempelt.

Bewust of onbewust wordt onder de tafel geveegd dat de huidige VS hemelsbreed verschillen ten opzichte van de VS die ons hebben bevrijd. Die VS zijn door de regering-Bush met verve ten grave gedragen. De eenzijdige opzegging van de internationale rechtsorde door een democratische staat is zonder precedent, en vooral ook zonder legitieme oorzaak.

Echter, het belangrijkste punt dat ,,het aanwezige antisemitisme van de Europeanen gevaarlijk is'', wordt nergens in zijn betoog onderbouwd.

    • Ronald Portegies