Ellian versus Dijkstal

In zijn column van zaterdag 12 juni boorde Afshin Ellian op een onzindelijke manier oud-minister Dijkstal de grond in. Dit naar aanleiding van het interview waarin Dijkstal zijn grote bezorgdheid uitspreekt over de steeds toenemende verharding in de bejegening door overheid en media van allochtonen die moeten inburgeren. Het siert Dijkstal dat hij het voor de allochtonen opneemt tegen de stigmatisering die allochtonen allerwege ondervinden, in welk verband hij de `vignetten' voor inburgering noemde die hem deden denken aan de jodenster.

De woorden van Dijkstal zijn weliswaar hard aangekomen, maar zijn waarschuwing tegen het gevaar van het indelen van mensen in categorieën is absoluut terecht. De heer Dijkstal illustreert dit door aan te geven waartoe dit kan leiden. Dat is geen `misbruik maken' van het lijden van het joodse volk. Het is dus ook infaam een integere politicus af te maken zoals Ellian doet.

    • D.F.C.M. Ariaens
    • R.J. van Bever