Duitse steun voor eisen Frankrijk

Nieuwe eisen van Duitsland hebben de zoektocht naar een voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, verder gecompliceerd.

Na Frankrijk vindt nu ook de Bondsrepubliek dat de nieuwe voorzitter van de Commissie moet komen uit een lidstaat van de Unie dat de euro heeft ingevoerd en deel uitmaakt van de Schengenlanden die de onderlinge grenscontroles hebben opgeheven.

Groot-Brittannië heeft daarentegen gisteren bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw laten weten dat de nieuwe commissievoorzitter uit alle landen van de Europese Unie afkomstig kan zijn. Het betekent dat de strijd tussen de grote lidstaten, die er het afgelopen weekeinde toe leidde dat de regeringsleiders van de 25 landen van de Unie niet tot overeenstemming konden komen over een nieuwe voorzitter nog altijd wordt voortgezet. De Ierse premier Ahern wil de zaak graag rond hebben voordat hij het zesmaandelijkse voorzitterschap van de Unie per 1 juli overdraagt aan Nederland. Maar hij wil de regeringsleiders pas bijeenroepen als hij de zekerheid heeft dat een kandidaat voldoende steun ondervindt.

Vorige week kwamen Frankrijk en Duitsland aan de ene kant en Groot-Brittannië aan de andere kant ook al lijnrecht tegenover elkaar te staan bij de kandidatuur van de Belgische premier Verhofstadt als voorzitter van de Europese Commissie. De Britten waren fel gekant tegen de `federaal' ingestelde Verhofstadt die zich bovendien had gekeerd tegen de oorlog in Irak. De kandidaat van de Britten, hun landgenoot en huidig buitenland-commissaris Chris Patten, werd geblokkeerd door de Fransen omdat hij afkomstig was uit een lidstaat die de euro nog niet had ingevoerd en ook het Schengen-verdrag niet had ondertekend. Bijkomend probleem voor de Fransen was nog dat Patten de Franse taal onvoldoende beheerst. Zowel Verhofstadt als Patten hebben zich vorige week teruggetrokken.

Nog altijd geldt de Luxemburgse premier Jean Claude Juncker als de persoon die op de meeste steun kan rekenen. Maar Juncker heeft steeds laten weten niet beschikbaar te zijn. Hij is na de door hem gewonnen verkiezingen van vorige week bezig met de vorming van een nieuw kabinet. Een groot aantal EU-leiders hoopt dat Juncker een klemmend beroep vanuit de Unie uiteindelijk niet zal weten te weerstaan. Een andere naam die sinds vorige week de ronde doet is die van de christen-democratische Portugese premier Jose Manuel Durão Barroso. Ook wordt de Ierse premier Ahern zelf wel gesuggereerd voor de post, maar hij heeft weer als nadeel dat zijn land niet behoort tot het Schengen-gebied. Daar komt bij dat ook hij niet aan het verlangen van de Fransen kan voldoen dat hij hun taal voldoende beheerst. Ook de naam van een andere Ier, voormalig hoofd van de Wereldhandelsorganisatie WTO, Peter Sutherland, circuleert.