Commissie werkt aan flexibel pact

Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) wil bij de toepassing van het europact en de sanctieprocedures meer rekening houden met de specifieke omstandigheden van lidstaten. Verder moet de groeipotentie van de Europese economie omhoog.

Dat is de kern van een rapport dat de Europese Commissie komende donderdag bespreekt. Eurocommissaris Almunia en zijn voorganger Solbes hadden al aangekondigd de toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact te willen aanpassen op grond van opgedane ervaringen.

Veel punten van Almunia's rapport waren eerder naar voren gebracht. Lidstaten moeten in economisch goede tijden meer sparen om een financiële buffer aan te leggen voor slechtere perioden. Dit principe is juist afgelopen weekeinde, na met name Nederlandse aandrang, vastgelegd in een annex bij de Europese Grondwet. De

3-procentstekortnorm van het europact blijft gehandhaafd. Almunia wil de ideeën ook nog met de lidstaten bespreken, voordat hij met concrete aanbevelingen komt.

,,Het idee is dat we ons ook meer gaan bezighouden met economische hervormingen'', aldus een hoge Commissie-functionaris. Eurocommissaris Almunia denkt aan een waarschuwingsmechanisme om lidstaten te bewegen tot snellere economische hervormingen, waardoor het economisch groeipotentieel toeneemt. Het gaat onder meer om arbeidsmarkt- en pensioenhervormingen. ,,De economische beleidscoördinatie moet worden verbeterd'', aldus de Commissie-functionaris.

Eurocommissaris Almunia wil de druk op lidstaten verhogen om in economisch goede tijden meer te sparen, zodat problemen in slechte tijden worden voorkomen. Ook hierbij denkt Almunia aan een waarschuwingsmechanisme om landen tot concrete actie te verplichten. ,,De tekortprocedure kan dan ook worden ingezet als het tekort nog onder de 3 procent ligt'', aldus de Commissie-functionaris.

Eurocommissaris Almunia wil de termijn waarbinnen een lidstaat zijn tekort op orde moet brengen meer afstemmen op de specifieke omstandigheden, zoals de hoogte van de overheidsschuld. Vorig jaar gebeurde dat al bij de budgetplannen van Groot-Brittannië, dat ruimte kreeg om in groei te investeren. De economische beleidscoördinatie moet erop gericht blijven om excessieve overheidstekorten te voorkomen. Volgens het pact kunnen voor lidstaten met een excessief tekort boven de 3 procent ,,exceptionele omstandigheden'' in aanmerking worden genomen. Almunia wil dit nader definiëren. In het pact is sprake van een scherpe recessie met een negatieve groei van 2 procent op jaarbasis. Een lidstaat kan ook zelf een beroep doen op exceptionele omstandigheden bij een groei van minder dan min 0,75 procent.

Vorig jaar kwam het europact onder druk, toen ministers van de Europese Unie bij meerderheid besloten sanctieprocedures tegen Duitsland en Frankrijk op te schorten. De Europese Commissie wil dat het Europese Hof dit besluit onwettig verklaart, omdat het pact feitelijk buiten werking werd gesteld.

    • Hans Buddingh'