Balkenende mengt zich niet meer in klokkenluiderszaak

Minister-president Balkenende kan zich niet uitlaten over een schadeloosstelling voor klokkenluider Ad Bos, zolang die nog verdachte is in lopend strafrechtelijk onderzoek. Hij onthoudt zich van elke vorm van ,,inmenging'' zolang dat onderzoek niet is afgerond. Dit schrijft Balkenende vandaag aan de Tweede Kamer.

Volgens Balkenende heeft Bos ,,een belangrijke bijdrage'' geleverd aan het ontrafelen van de fraude in de bouwsector. ,,Praktijken waarbij ook onverantwoord wordt omgegaan met gemeenschapsgelden. De andere kant van de medaille is echter het lopende strafrechtelijke onderzoek naar de heer Bos'', aldus Balkenende.

Balkenende liet Bos eerder deze maand schriftelijk weten dat hij ,,geen noodzaak'' zag om hem financieel te compenseren. Bos had hem daar in maart om gevraagd omdat volgens hem de maatschappelijke en persoonlijke consequenties voor hemzelf ,,enorm'' zijn geweest. De fracties van PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en LPF in de Tweede Kamer lieten vervolgens weten dat er wel een vorm van compensatie voor Bos gevonden moest worden.

Balkenende wijst in zijn brief de instelling van een algemene vergoedingsregeling of een fonds voor klokkenluiders af. Dat heeft GroenLinks in de Tweede Kamer bepleit. De bestaande beschermingsregels in de publieke sector en de gedragsregels in de marktsector bieden volgens Balkenende voldoende mogelijkheden om ,,benadeling of sociaal onrechtvaardig ontslag te voorkomen''.

Volgens de woordvoerder van Balkenende sluit de premier desondanks niet uit dat er in individuele gevallen wel tot vergoeding kan worden overgegaan. Of Bos zo'n geval is, kan pas worden beoordeeld als duidelijk is of hij nog verdachte is, aldus de woordvoerder.

Balkenende wijst er in zijn brief aan de Kamer op dat de Ambtenarenwet sinds mei vorig jaar overheden verplicht om een interne klokkenluidersregeling vast te stellen. In de private sector moet volgens hem eenzelfde regeling komen.

Volgens Balkenende past voor klokkenluiders die eigen belang ondergeschikt maken aan het maatschappelijk belang ,,bewondering en respect. Het is van groot belang dat dergelijke zaken aan het rollen worden gebracht.''

Het landelijk parket van het openbaar ministerie in Rotterdam kon vanochtend geen uitsluitsel geven op de vraag of Bos nog steeds de status van verdachte heeft.