Wereldbank blijft in oliewinning

De Wereldbank zal zich niet terugtrekken uit olie- en mijnbouwprojecten. Dat zegt de directie in een vandaag verschenen rapport. De organisatie zal wel meer aandacht besteden aan de verdeling van de opbrengsten en de belangen van de lokale bevolking die bij de projecten is betrokken. De Wereldbank meent dat leningen voor projecten in de mijnbouw, en de olie- en gaswinning in ontwikkelingslanden belangrijk zijn om armoede terug te dringen.