Verdubbeling vertrekpremie asielzoekers

Asielzoekers die vrijwillig naar hun land van herkomst terugkeren, krijgen 2.320 euro mee. Dat is een verdubbeling van de huidige vertrekpremie. Daarnaast krijgen ze het ticket en de eventuele verscheping van huisraad vergoed.

Dat maakte minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) gisteren bekend. Verdonk stelt voor om een gezin met twee kinderen een vertrekpremie van 6.050 euro te geven. Als er meer kinderen zijn, krijgen die elk nog eens 965 euro mee.

Verdonk hoopt dat de hogere vertrekpremie ertoe zal leiden dat meer asielzoekers vrijwillig vertrekken naar hun land van herkomst. De minister moet de komende drie jaar een groep van circa 26.000 afgewezen asielzoekers Nederland uitzetten. Dit betreft een groep die onder de oude Vreemdelingenwet, voor 1 april 2001, is binnengekomen. Het aanbod van een dubbele vertrekpremie geldt alleen voor deze groep.

Van de 26.000 afgewezen asielzoekers die worden uitgezet, zijn 3.000 mensen al uitgeprocedeerd. De overigen zitten nog in een procedure. Wie het land niet wil verlaten, wordt ondergebracht in een vertrekcentrum. Op dat moment verliezen de asielzoekers het recht op de terugkeerpremie. Asielzoekers uit deze groep die al vrijwillig terug zijn gegaan naar hun land van herkomst, kunnen niet met terugwerkende kracht een beroep doen op de regeling.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorig jaar in met het plan van de regering om uitgeprocedeerde asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen versneld naar hun land van herkomst terug te sturen. Voor degenen die dat niet vrijwillig doen, worden vertrekcentra in het land ingericht. Tot nu is alleen de gemeente Vlagtwedde bereid om een dergelijk centrum in Ter Apel te huisvesten. De regeling leidde tot maatschappelijke onrust in met name gemeenten waar asielzoekers al jaren wonen.

VluchtelingenWerk Nederland, die samen met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten had aangedrongen op een ruime pardonregering voor deze groep asielzoekers, verwacht niet dat de verdubbeling van de vertrekregeling meer vluchtelingen over de streep zal trekken om vrijwillig terug te keren. Het is volgens de vluchtelingenorganisatie vaak niet zozeer het geld maar veeleer de onveilige situatie in het land van herkomst die hen ervan weerhoudt Nederland te verlaten.