Nieuwsprogramma's favoriet bij allochtonen

Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in Nederland kijken het liefst naar het NOS Journaal en Hart van Nederland. Ze kijken liever naar commerciële zenders dan naar publieke. Ook tv-zenders uit het land van herkomst worden relatief veel bekeken, vooral door oudere allochtonen.

Dit blijkt uit het MEP-onderzoek (Mediagedrag Etnische Publieksgroepen) dat eens in de drie jaar wordt uitgevoerd in opdracht van de Publieke Omroep, de Rijksvoorlichtingsdienst en de NPS. Het aandeel allochtonen in het reguliere kijk- en luisteronderzoek is te klein om daar conclusies aan te kunnen verbinden.

Na het Journaal en Hart van Nederland noemen alle onderzochte groepen minderheden het programma Spoorloos (KRO) als favoriet. Lingo (TROS) staat in de top-vijf bij Turken en Chinezen. Nova (VARA, NPS, VPRO) wordt genoemd door Marokkanen en Antillianen.

De commerciële zenders zijn populairder dan de publieke. Marokkanen kijken het liefst naar RTL4. Turken vinden zenders uit het land van herkomst het belangrijkst. Surinamers, Antillianen en Chinezen kijken het liefst naar SBS6. Ned. 3 wordt door geen enkele minderheid in de top-vijf gezet. Op dit net zendt de NPS uit, de omroep die als speciale taak heeft minderheden te bereiken.

Het MEP is met een vertraging van een jaar gepubliceerd. De opdrachtgevers hadden twijfels over de representativiteit van het onderzoeksmateriaal. Staatssecretaris Van der Laan eist dat de Publieke Omroep allochtonen bereikt.

WWW.NRC.NLOnderzoek