`Neem tijd voor goedkeuring'

Valéry Giscard d'Estaing, die aan de wieg stond van de Europese grondwet, vindt dat de EU-landen ruim de tijd moeten nemen om er voldoende steun onder de bevolking voor te verwerven.

Voorzitter Valéry Giscard d'Estaing van de Europese Conventie, die vorig jaar een ontwerp-grondwet opstelde, gaat zich persoonlijk inzetten om in de verschillende Europese landen voldoende steun te werven voor het akkoord dat de Europese regeringsleiders vrijdagavond uiteindelijk bereikten over een nieuw (grondwettelijk) verdrag van de Europese Unie. In een groot aantal EU-landen, waaronder waarschijnlijk ook Nederland, zullen in het kader van de ratificatieprocedures referenda worden gehouden. Frankrijk heeft daarover nog geen beslissing genomen. De vroegere Franse president Giscard pleit voor een volksraadpleging in zijn land in het voorjaar van 2005.

Wat verandert er voor de Europese burger door deze grondwet?

Giscard: ,,De Europese burger zal kunnen gaan begrijpen op welke manier de beslissingen in Europa worden genomen, over welke onderwerpen Europa gaat en welke standpunten door de verschillende instellingen worden ingenomen. Het vereenvoudigde systeem zal efficiënter zijn en dus betere resultaten opleveren op het vlak van de economische groei, wetenschappelijk onderzoek en werkgelegenheid. Tenslotte zal het veel democratischer zijn, dat wil zeggen dat de burgers de macht krijgen om zich uit te drukken, zowel ten opzichte van het Europees Parlement en ook jegens de nationale parlementen waaraan de Europese grondwet het recht geeft om zich inhoudelijk te mengen in de politiek in Europa.''

Hoe moeten de nationale parlementen en de Europese bevolking overtuigd worden om de Europese grondwet goed te keuren?

,,Door hen langdurig en simpelweg de inhoud van de grondwet uit te leggen. We moeten tot elke prijs dubbelzinnige goedkeuringen vermijden. Er moet de nodige tijd voor worden uitgetrokken, zodat de informatie over de grondwet en de beoordeling van de burger volledig duidelijk zijn. Ik zal me voor de goedkeuring van deze grondwet persoonlijk inzetten in elk land van de Europese Unie.''

Zal deze grondwet vijftig jaar blijven bestaan, zoals de Conventie het wil?

,,Ik denk dat Europa vooruitgaat met passen van vijftig jaar. De eerste stap was die welke ons van het verdrag van Rome naar het invoering van de euro heeft gebracht. De tweede stap moet de bewustwording van de Europese gemeenschappelijke politieke identiteit worden. Een periode die twee generaties zal duren en die zonder twijfel noodzakelijk is. Vergeet niet dat de grote grondwetten van de Verenigde Staten of van Duitsland tientallen jaren onveranderd zijn gebleven. De Europese grondwet moet op een fase van vijftig jaar kunnen rekenen.''