Minister passeert gemeente bij crisis

De minister van Binnenlandse Zaken krijgt de mogelijkheid om gemeentebesturen en andere lokale overheden opzij te schuiven bij terreurdreiging en andere grootschalige calamiteiten. Bij een aanslag of ramp met bovenregionale dimensies komt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en de crisisbeheersing bij Binnenlandse Zaken te liggen.

Dit staat in het Beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007 van minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) dat vandaag openbaar gemaakt wordt. Daarin wordt vastgesteld dat de huidige organisatie van crisisbeheersing onvoldoende antwoord geeft op nieuwe crisisdreigingen, die complexer en grootschaliger zijn dan voorheen. De huidige sturing is `te onduidelijk en te vrijblijvend'.

Remkes wil met herschikking van bevoegdheden voorkomen dat verantwoordelijke bestuurders bij een ernstige calamiteit niet weten wie waarvoor verantwoordelijk is en wat hun bevoegdheden zijn. ,,Het gaat over de vraag in hoeverre medewerking van iedereen op korte termijn kan worden afgedwongen'', aldus de minister in een gesprek met deze krant.

Het kabinet wil op lokaal niveau crisisbeheersing verbeteren door de instelling van een Regionaal Crisisbestuur (RCB) waarin politie, brandweer, politie en de korpsbeheerders zitting hebben onder voorzitterschap van een door het kabinet aan te wijzen burgemeester. Deze krijgt een verregaand mandaat om besluitvorming over alle deelnemende gemeenten af te dwingen. Remkes krijgt op zijn beurt de bevoegdheid om die voorzitter, eventueel via de commissaris van de koningin, dwingende aanwijzingen te geven.

Het kabinet wil het verder eenvoudiger maken de noodtoestand af te kondigen. Noodwetgeving is volgens Remkes nu nog gebaseerd op oorlogswetgeving. ,,Tussen het normale bestuurlijke instrumentarium en die op oorlogswetgeving gebaseerde noodtoestand moet iets komen dat bestuurlijke ingrijpen eenvoudiger maakt.''

VEILIGHEID pagina 3