Europese grondwet valt goed in Kamer

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, inclusief de VVD, heeft het afgelopen weekeinde instemmend gereageerd op het akkoord over een Europese grondwet, dat vrijdagavond in Brussel werd bereikt.

Ook VVD-woordvoerder Van Baalen, die nog voor de top in Brussel had verklaard dat het project van de Europese grondwet was ,,mislukt'', toonde zich na afloop een stuk milder. Hij oordeelde vanmorgen ,,gematigd positief'' over het resultaat. De VVD, zo kondigde hij aan, zal ondanks enkele reserves geen negatief advies aan de kiezers verstrekken bij een raadgevend referendum.

Het is nog niet duidelijk wanneer zo'n referendum plaatsheeft. Het Kamerlid Karimi (GroenLinks), een van de initiatiefnemers, verklaarde vanmorgen dat ze het onwaarschijnlijk acht dat het nog dit jaar zal lukken. Het gewijzigde wetsontwerp over een raadplegend referendum van haar en twee collega's ligt thans bij de Raad van State en moet vervolgens nog opnieuw door Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Van Baalen toonde zich intussen ,,bijzonder blij'' dat het veto op de meerjarenbegroting gehandhaafd blijft. Minder te spreken was hij over het feit dat na 2014 niet elke lidstaat meer op een `eigen' lid kan rekenen in de Europese Commissie, zoals een Kamermeerderheid eerder uitdrukkelijk had verlangd. Ook noemde hij de versterking van het stabiliteitspact voor de euro slechts ,,ten dele geslaagd''.

Ook de grootste oppositiepartij, de PvdA, omschrijft de uitkomst van de onderhandelingen bij monde van het Kamerlid Timmermans als ,,aanvaardbaar''. Wel stelt hij dat het kabinet niet zijn zin heeft gekregen aangaande een strikte handhaving van het europact.

Zijn collega Van Dijk (CDA) vindt dat de kiezers bij een referendum over de grondwet volmondig `ja' kunnen stemmen. Het CDA is ingenomen met het behoud van het veto op de meerjarenbegroting. De christen-democraten juichen bovendien toe dat er als de grondwet eenmaal van kracht wordt over een groter aantal onderwerpen met gekwalificeerde meerderheid kan worden beslist.