Consument krijgt eigen waakhond

Consumenten krijgen een nieuwe toezichthouder die helpt zaken als misleidende reclames en concurrentievervalsing aan te pakken.

Dit staat in een brief die staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Zij heeft daartoe besloten omdat veel consumenten niet weten wat hun rechten zijn en ze valse aanbieders vaak niet aanspreken. Zo gaat 22 procent van de mensen die niet tevreden zijn met een aankoop niet terug naar de verkoper. Van de mensen die wel teruggaan, is 43 procent ontevreden over de afhandeling van de klacht. Daarvan gaat 4,5 procent uiteindelijk naar een geschillencommissie. Als consumenten dit recht beter kennen en gebruiken zal dit de markt ten goede komen, zo redeneert de staatssecretaris.

De toezichthouder zal ingrijpen bij collectieve klachten. Het gaat onder andere om gevallen van agressieve verkoop, overboekingen bij vakanties en andere voorbeelden van oplichting en bedrog. De toezichthouder kan bemiddelen maar ook een dwangsom opleggen. Daarnaast wordt hij ook een informatieloket voor consumenten en aanbieders waar zij terecht kunnen met vragen over rechten en plichten. Als het conflict escaleert, verwijst hij naar de juiste geschillencommissie. Met VNO-NCW, MKB en de SER zal Van Gennip de juiste klachtenafhandeling bij aanbieders promoten, zodat zij geschillen voorkomen.

Met het instellen van de consumententoezichthouder sluit Nederland aan bij de regelgeving van de Europese Unie.

Bij problemen met grensoverschrijdende aankopen kan de Nederlandse toezichthouder met andere Europese toezichthouders samenwerken. Door de opmars van aankopen via internet en de komst van de euro zijn er steeds meer internationale transacties.