Congolese troepen aan grens Rwanda

Het Congolese leger heeft de voorbije week duizenden militairen gegroepeerd aan de grens met Rwanda en Burundi. Zaterdag heeft Rwanda buurland Congo ervan beschuldigd plannen te hebben om het land binnen te vallen samen met de extremistische Hutu's die verantwoordelijk waren voor de genocide op een half miljoen Tutsi's in 1994.

Volgens de Rwandese minister van Buitenlandse Zaken Charles Muligande zijn meer dan 10.000 Congolese soldaten opgetrokken naar het oosten. Maar de Congolese onder-minister van Buitenlandse Zaken, Henry Mova Sakanyi, zei dat de troepenbewegingen enkel tot doel hebben de rust in de regio te herstellen.

De spanningen tussen Congo en Rwanda liepen de afgelopen weken op, nadat Congo Rwanda ervan had beschuldigd de hand te hebben gehad in de verovering van de grensstad Bukavu door twee rebellenleiders.

Diplomaten en VN-bronnen bevestigen de concentratie van Congolese soldaten in de grensstreek.

In 1998 zond Rwanda troepen naar Congo in een poging om plaatselijke rebellengroepen te helpen president Laurent Kabila uit de macht te verdrijven. Onder druk van de internationale gemeenschap ondertekenden beide landen in 2002 een vredesverdrag. Rwanda trok zijn troepen terug uit Congo en Congo verbond zich ertoe de steun aan Rwandese Hutu-rebellen – van wie sommigen hadden deelgenomen aan de genocide van 1994 – stop te zetten. De huidige spanningen maken het verdrag wankel.