Voortbestaan Yukos lijkt verzekerd

Vladimir Poetin heeft eindelijk zijn stilzwijgen over Yukos verbroken. Wekenlang vreesden beleggers dat de Russische president zich ten doel had gesteld het Russische olieconcern failliet te laten gaan door het met een belastingaanslag van 3,4 miljard dollar op te zadelen. Maar dat scenario leek altijd al vrij onwaarschijnlijk. Nu hij nadrukkelijk heeft uitgesproken dat hij niet uit is op een bankroet, hebben beleggers de aandelenkoers van Yukos met meer dan 25 procent laten stijgen.

Bovendien lijkt de vroegere topman en grootaandeelhouder Michail Chodorkovsky zich aan de zijde van Poetin te hebben geschaard om Yukos te redden. Menatep, Yukos' controlerende aandeelhouder, die op zijn beurt wordt gecontroleerd door Chodorkovsky, heeft ermee ingestemd een deel van zijn aandelen af te stoten om de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te kunnen betalen.

Het is zonder twijfel een merkwaardig bondgenootschap: twee gezworen vijanden die schijnbaar eensgezind optreden om Yukos te hulp te schieten. Maar door zijn aandelen te verkopen – aan de regering of aan een instelling die de regering goedgezind is – probeert de Russische oligarch zichzelf waarschijnlijk vrij te pleiten. Hij staat immers op dit moment terecht op verdenking van fraude en belastingontduiking tijdens de periode dat hij aan het roer van Yukos stond. Een vriendelijk gebaar zou hem enige goodwill van regeringszijde kunnen opleveren. Andere Yukos-aandeelhouders hebben Chodorkovsky wellicht kunnen overreden zijn hoofd te buigen – vooral omdat de aanval op Yukos altijd al geworteld was in de campagne tegen de oligarch zelf.

Chodorkovsky's aanbod zal Poetin als muziek in de oren klinken. Door het te aanvaarden, kan hij zijn doelstelling verwezenlijken zich van Chodorkovsky te ontdoen en zijn invloed binnen Yukos te vergroten, terwijl de indruk wordt gewekt dat er een verstandig compromis is bereikt met het bedrijf zelf. Hierdoor worden de negatieve gevolgen van de Chodorkovsky-affaire tot een minimum teruggebracht, evenals de waardevermindering van Yukos. Maar beleggers doen er goed aan te beseffen dat Rusland nog steeds een onvoorspelbaar oord is.

    • Fiona Maharg-Bravo