Voor waterkwesties zijn de Waterschappen het beste

In het artikel `Bundeling van consumenten op watergebied' (NRC Handelsblad, 14 juni) wordt ingegaan op de oprichting van de Waterbond, een consumentenorganisatie voor waterkwesties. Volgens de oprichters, Peter de Rooy en Jelle Leenes, bestaat er een democratisch gat bij het waterbeleid. Burgers hebben steeds meer te maken met water, maar de betrokkenheid is klein, betogen de oprichters.

Dat is absoluut waar, maar de oplossing voor het probleem die de heren kiezen, is niet de juiste. Met hun vereniging wil het tweemanschap de belangen van alle Nederlanders behartigen op watergebied, zij gaan er dus vanuit dat dit niet gebeurt. Deze experts op het gebied van waterbeleid zouden beter moeten weten. Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm van ons land, de gekozenen in het algemeen bestuur zijn volksvertegenwoordigers en zijn er dus voor alle Nederlanders.

Onduidelijkheid welke overheid verantwoordelijk is voor welk deel van het waterbeleid, gebrek aan betrokkenheid bij burgers, onoverzichtelijke lasten enz. zijn inderdaad problemen die voorkomen en die opgelost moeten worden, maar waarom niet roeien met de prima riemen die we al hebben?

    • Roderik Potjer