Taal van koran staat mijlenver van gewone taal

Journalisten en het gewone publiek dat niet is ingevoerd in de achtergronden van de islamitische ideologie, laten zich altijd graag op sleeptouw nemen door islamitische intellectuelen die in botsing komen met het orthodoxe establishment. Van de beoordelingscommissie in de Azhar hadden 27 leden het liefdesboek van dichter Ahmed al-Shahawi niet gelezen om tot een veroordeling te komen. Terwijl het eerste woord van de koran toch luidt: Lees! zo verneemt Corine Vloet (NRC Handelsblad, 14 juni).

Dit eerste woord echter, dat pas in het 96-ste hoofdstuk aan de beurt komt, luidt niet `Lees!' maar `Lees op!' of `Reciteer!' en daarmee wordt de opdracht van de engel Gabriël aan Mohammed bedoeld om de tekst van de koran, die immers van Allah afkomstig geacht wordt te zijn, op te lezen. Als dit woord in de koran bedoeld was geweest als opdracht om boeken in het algemeen te verslinden, zou de islamitische geschiedenis heel wat minder boekverbrandingen en censuur gekend hebben.

Dichter al-Shahawi kan zich beter vastklampen aan universele verklaringen voor de vrijheid van meningsuiting dan aan een tekst als de koran, die bol staat van verdachtmakingen en verwensingen aan het adres van andersdenkenden en andere geloven. Dat al-Shahawi de koran, ,,zoals veel andere leden van zijn familie'' uit zijn hoofd kent, is op zich geen opzienbarende mededeling. In Egypte net als in andere islamitische landen met een hoge graad van analfabetisme wemelt het van koranscholen waar jonge leerlingen in korte tijd de hele tekst van het boek in hun hoofd stampen zonder enige aandacht voor de betekenis ervan. Men vergete niet dat de koran geschreven is in een taal die mijlenver afstaat van de gewone Arabische omgangstaal. Vooral arme gezinnen hopen op deze manier hun zonen rijp te maken voor een schamele maar eerbiedwaardige toekomst in de moskee. Overigens verdient een man als al-Shahawi natuurlijk onze steun in de strijd tegen islamitische censuur en willekeur.

    • Drs. S.R. Admiraal