Steun voor schone auto's en roetfilters

Dieselauto's met een roetfilter zullen vanaf 2005 worden gesubsidieerd. Ook wordt vanaf volgend jaar zwavelhoudende diesel duurder dan diesel zonder zwavel. Dat heeft het kabinet gisteren besloten.

De maatregelen maken deel uit van een pakket waarmee staatssecretaris Van Geel van Milieu het verkeer milieuvriendelijker en geluidsarmer wil maken. Het verkeer is nu een van de belangrijkste veroorzakers van de slechte luchtkwaliteit, via de uitstoot van roet en stikstofoxiden. Als gevolg van de slechte luchtkwaliteit overlijden jaarlijks in Nederland circa vijfduizend mensen. Verder draagt het verkeer voor een vijfde bij aan het broeikaseffect waardoor wereldwijd het klimaat verandert. Ook is de geluidsoverlast groot. Door de verwachte groei van de transportsector zullen al deze problemen, zonder ingrijpen, toenemen.

Het roetfilter dat Van Geel gaat subsidiëren kost circa 800 euro per auto. Het filter werkt het beste in een auto die rijdt op diesel die arm is aan zwavel.

Verder gaat Van Geel vanaf 2005 de aanschaf van ,,schone'' vrachtauto's en bussen fiscaal aantrekkelijk maken. Een jaar later moet het gebruik van zogeheten biobrandstoffen van de grond komen. Dat zijn brandstoffen die worden geproduceerd uit landbouwgewassen zoals koolzaad, of afval- en reststromen van onder meer suikerbieten, aardappelen of tarwe. Binnen de Europese Unie is vorig jaar afgesproken om het aandeel van biobrandstoffen in de transportsector op te voeren tot 5,75 procent in 2010.

De staatssecretaris gaat vanaf 2006 de aanschaf van zuinige auto's stimuleren via een verlaging van de aankoopbelasting.

Naast deze concrete maatregelen zal Van Geel zich tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, dat over twee weken ingaat, inzetten om harde afspraken te maken die het milieu verder ontlasten. Het gaat dan om het verminderen van de geluidshinder en de normering voor de uitstoot van auto's, vliegtuigen en schepen.