Shackleton

In de korte samenvatting van de reis van Shackelton naar de zuidpool (`Legendarische souvenirs', W&O 5 juni) doet u de bemanning van de `Endavour' toch iets te kort. De suggestie hangt in de lucht dat deze mannen de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog ontlopen hebben.

Niets is minder waar. Als de reis start breekt de Eerste Wereldoorlog uit en Shackleton en zijn bemanning twijfelen over het doorgaan van de expeditie, of het dienstnemen in het leger van hun vaderland. Zij leggen deze vraag, in een telegram, voor aan Churchil, toenmalig minister van marine. Zijn beknopte antwoord luidde: `Proceed'.

Na terugkomst van deze bijzondere expeditie (die ondanks alle ontberingen geen mensenleven gekost heeft), is het grootste gedeelte van de bemanning in dienst getreden en was binnen een jaar gesneuveld.

    • Gert Jan Kobus Per Email