Pronk wordt gezant Annan voor Soedan

Oud-minister Jan Pronk wordt de speciale gezant van VN-secretaris-generaal Kofi Annan voor Soedan. Dit is gisteren door de Verenigde Naties in New York bekendgemaakt.

Pronk zal in die functie tevens aan het hoofd staan van de vredesmissie voor Soedan, die de Veiligheidsraad van de VN naar verwachting binnenkort zal goedkeuren.

Na een burgeroorlog, die zich decennia lang voortsleepte, hebben de regering in het noorden van Soedan en de opstandelingen van de SPLA in het zuiden vorige maand een vredesakkoord getekend. Desondanks blijft het vooral in de westelijke provincie Darfur nog altijd zeer onrustig. Milities, die nauwe banden met de regering in Khartoum onderhouden, terroriseren de burgerbevolking. Duizenden mensen zijn daarbij inmidddels gedood en honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen.

Het is volgens bronnen in New York de bedoeling dat Pronk al op 30 juni met VN-secretaris-generaal Annan een bezoek brengt aan Soedan, waarbij ook Darfur zal worden bezocht. Vervolgens zal Pronk in afwachting van de eigenlijke vredesoperatie leiding geven aan een voorlopige VN-missie in Soedan van zo'n 180 mensen.

De Veiligheidsraad moet nog instemmen met de benoeming van Pronk maar dit geldt als een formaliteit. De bronnen in New York melden dat Pronk zonder steun van het Nederlandse kabinet zijn nieuwe functie heeft gekregen. Enkele jaren geleden liep Pronk na veel lobbywerk van de Nederlandse regering op het laatste nippertje een baan mis als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN. Tot verbazing van het tweede kabinet-Kok ging die baan toen naar oud-premier Lubbers.

Pronk was al eerder speciaal gezant van Kofi Annan tijdens de voorbereidingen voor de top over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002. Ook leidde hij als Nederlands minister van milieu de VN-conferenties over het klimaat in Den Haag (2000) en Bonn (2001).

Als minister van Ontwikkelingssamenwerking (1973-1977 en 1989-1998) hield Pronk zich intensief bezig met Afrika. Het was in besloten kring al enige tijd bekend dat de oud-minister, tegenwoordig deeltijdhoogleraar aan het Haagse Institute of Social Studies, de baan in Soedan ambieerde.