Producten zonder helpdesk

Wanneer stoppen met werken? Dat is de vraag. Het kabinet wil de handen langer aan de ploeg. Het FNV-internetmagazine en de CNV-jongeren peilden. Bijna de helft van de FNV'ers wil rond het zestigste levensjaar de bedrijfspoort dichttrekken. Een kwart vreest doorwerken tot 65 jaar. De jongeren zie de bui in groteren getale hangen: 46 procent verwacht het pensioen met 65 jaar. Meebetalen aan een prepensioen is ook niet erg gewild. Liever een levensloopregeling om op je dertigste een tijdje niet te werken. Wie de jeugd heeft, heeft een andere toekomst.

Van het CDA hoeft de NS geen winst meer te maken. De Kamerfractie wil de verzelfstandiging niet terugdraaien, maar winst en concurrentie hoeven niet meer. De NS moet zich daarentegen meer gaan richten op de kwaliteit van de dienstverlening en meer oog krijgen voor het publieke belang. De vrije markt heeft het baanvak verlaten.

Boven Schiphol hangt de vrije markt nog in de lucht. De politiek lijkt niet toe aan een beursgang. Desondanks wil de vaderlandse luchthaven gebruik maken van de verzelfstandiging van het kwakkelende Belgische Zaventem, dat aan de beterende hand lijkt. Schiphol doet een bod en hoopt het Belgische vliegveld als stategische reserve toe te voegen. De Nederlandse luchthaven wil vooral `gewoon geld verdienen'. Laat het CDA dat maar niet horen.

Albert Heijn let nog wel op de kleintjes, maar past er niet meer op. De grootgrutter speelt geen bank meer. Nieuwe wetgeving maakte het gezamenlijk spaarsysteem SpaarGemak voor AH wat lastig. De animo om de supermarktketen spaarcentjes toe te vertrouwen was al niet zo groot na de avontuurlijke boekingen van Ahold in de VS, de benoeming van super-bonuskaarthouder Moberg en het slechte beursklimaat. Het spaargeld moet het schap uit.

Het gaat ras bergafwaarts met het Nederlands cultuurgoed. Best belangrijk Europa en de Nederlandse detailhandel vinden elkaar en draaien het statiegeld op de plastic fles de nek om. De frisdrankbazen vinden het hervullen al jaren niets en de Europese Commissie acht de Nederlandse inname-folklore een hinderpaal voor de Europese bedrijvigheid. Vanaf 2005 maakt de petfles voortaan Europabreed deel uit van het straatbeeld.

Consumenten snakken naar elektronische producten met de eenvoud van een broodrooster. Snelle technologische ontwikkelingen zorgen voor apparatuur die te ingewikkeld is. Niet alleen voor consumenten, ook de Philips-leiding kreeg thuis het draadloos netwerk niet aan de praat. Baas Kleisterlee wil een cultuuromslag. Niet alleen beter, ook simpeler. Zoals de koffiezetter Senseo. Producten zonder helpdesk.

    • Cees Verschure