Minder licht uit bestaande kassen

Stichting Natuur en Milieu wil dat de lichtuitstoot van bestaande kassen met 95 procent wordt teruggebracht. Dat zou binnen twee tot drie jaar moeten gebeuren. Dat heeft Lucas Reijnders van de stichting gezegd tijdens een bijeenkomst over lichthinder, aldus het Agrarisch Dagblad. Voor nieuwe kassen bestaat een dergelijke regeling al. Veel mensen, en met name dieren, ondervinden 's nachts hinder van de oranje gloed die uit kassen komt .