Klokkenluider 4

Vandaag uw interview gelezen in het Zaterdags Bijvoegsel met Ad Bos. Grote waardering voor het artikel en de objectieve wijze waarop het geschreven is. Op basis van uw berichtgeving van gisteren heb ik – voor het eerst van mijn leven – een mail gestuurd aan de minister-president, waarin ik heb aangegeven me geschaamd te hebben Nederlander te zijn. Zijn manier van antwoorden op iemand die zaken naar buiten brengt en de staat uiteindelijk geld bespaart is bijzonder onfatsoenlijk.

    • Oswin Struik