Klokkenluider 3

Kennis en kunde ontbreken niet alleen in het ministerie van Onderwijs (voorpagina, zaterdag 12 juni), maar naar het wil voorkomen ook in het ministerie van Algemene Zaken, getuige de spel- en stijlfouten in de brief van de heer Balkenende aan de heer Bos (Z, pagina 37). Achtereenvolgens: `18 maart jongsleden'; `... is door mijn medewerkers overleg gevoerd met die van de Minister van Justitie'; `Om die reden zie ik derhalve ..”; `De wijze waarop ... is aan het Openbaar Ministerie'. En dan laat ik de gedachtesprongen in de centrale alinea maar buiten beschouwing. Het ontbreekt blijkbaar ook de eerste minister aan geschoolde ambtenaren.

    • H. Geertman