Klokkenluider 2

Balkenende laat (weer) zien dat hij er niets van begrijpt.

Telkens weer blijkt dat klokkenluiders vanuit de door hen `bedreigde en benadeelde' omgeving worden tegengewerkt en worden afgestraft.

Door zijn bureaucratische opvatting (`Bos heeft gedaan wat elk normaal mens zou moeten doen') en door geen waardering te geven voor het feit dat een klokkenluider zijn nek fors uitsteekt, haalt Balkenende elke stimulans weg voor andere potentiële klokkenkluiders. Met een slap beroep op wet- en regelgeving die juist hij zou kunnen veranderen.

Van een voorman van het CDA die ethiek en integriteit hoog in het vaandel voert had ik beter verwacht. Meer positieve impulsen voor een betere wereld, meer gevoel voor menselijke verhoudingen. Jammer.

    • P. van der Lugt