Klokkenluider 1

De brief van de heer Balkenende aan de heer Bos (Z, 12 juni) is een memorabele brief. Memorabel in de zin dat deze brief er in de toekomst eenieder van zal weerhouden om misstanden in de samenleving aan de kaak te stellen. Want wat gebeurt er met de boodschapper van het slechte nieuws? Hij loopt gerede kans have en goed te verliezen en zijn eer zal hem worden ontnomen omdat hij niet zal kunnen rekenen op de integriteit van de politiek-maatschappelijke instituties die hij een dienst bewijst.

De heer Balkenende schrijft dat het de maatschappelijke plicht van iedereen is om misstanden aan het licht te brengen. In die zin heeft de heer Bos, zo zegt Balkenende, gehandeld zoals hij heeft moeten doen. Punt. Waardering van deze daad, in welke zin dan ook, is dus verder niet aan de orde. Maar een belangrijk element in het verkeer tussen burgers en staat wordt vergeten. Tegenover plichten staan rechten. In dit geval het recht op zekere honorering, bescherming en behoud van waardigheid van degene die de samenleving een dienst bewijst.

De staat handelt hier onrechtvaardig en de burgers hebben het genoteerd. Hoezo normen en waarden, mijnheer Balkenende?

    • Dr. M.M. Roovers