Kabinet verandert Wet op de orgaandonatie niet

Het kabinet verandert de bestaande Wet op de orgaandonatie niet. Het houdt vast aan het uitgangspunt dat iemand tijdens zijn leven toestemming moet hebben gegeven voor donatie of dat de nabestaanden instemmen. In lijn met de evaluatie van de wet constateert het kabinet dat een wetswijziging, waarbij iedereen donor is tenzij daar bezwaar tegen wordt gemaakt, nauwelijks meer donoren zal opleveren omdat dan nog steeds toestemming aan de nabestaanden zal moeten worden gevraagd. Het kabinet wil proberen de mogelijkheden van de wet adequater te benutten, onder meer door de gang van zaken in de ziekenhuizen te verbeteren.