Irritatie over contract NS

De consumentenorganisaties, PvdA, SP en GroenLinks zijn niet tevreden met het contract dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben opgesteld. Dit contract, de zogeheten vervoerconcessie, geeft NS het alleenrecht tot 2015 over het hoofdrailnet te rijden. Het werd vrijdag in de ministerraad goedgekeurd. De Tweede Kamer debatteert er in september over.

In het contract staat dat NS en spoorbeheerder ProRail tot 2008 de tijd krijgen hun samenwerking te verbeteren en hun organisaties op orde te brengen. Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer), die verantwoordelijk is voor het spoor, zal beiden zolang niet afrekenen op prestaties zoals op tijd rijden, voldoende zitplaatsen en veilige en schone treinen.

Consumentenorganisaties als de ANWB, de Consumentenbond en reizigersorganisatie Rover vinden dat er ook al vóór 2008 harde prestaties in de concessietekst moeten komen te staan. De huidige concessie ,,laat de treinreiziger in de kou staan'', vinden zij. Volgens GroenLinks geeft het nieuwe contract de NS ,,de vrije hand om ondermaats te presteren''. Schultz wordt bestempeld als ,,een kille saneerder van het spoor''. De SP typeert de concessie als ,,een lege huls''. Het CDA liet eerder al weten harde afspraken in de concessie te willen. De PvdA wil nog voor de zomer een spoedoverleg met de staatssecretaris over de concessie.

De prestatie afspraken komen tot 2008 niet in de concessie, maar in de eigen `vervoerplannen' van NS te staan. ,,Er moet ieder jaar verbetering zijn'', zei minister Peijs (Verkeer en Waterstaat). Als NS daar niet aan voldoet, kan de minister boetes opleggen, en in het ergste geval de concessie intrekken. Maar volgens Peijs zal dit laatste ,,toch nooit voorkomen''.

De minister noemde de periode tot 2008 een ,,ingroeifase'' voor NS en ProRail. Er was toe besloten omdat op dit moment vaak niet duidelijk is wie voor vertragingen met de trein verantwoordelijk kan worden gesteld: ProRail of NS. Pas als de twee bedrijven daar wel duidelijkheid over kunnen geven, kan de NS worden afgerekend op keiharde kwaliteitseisen in de concessie.

Reizigersorganisatie Rover vindt het ,,een rare gang van zaken dat NS tot 2008 in de eigen plannen mag bepalen hoe het bedrijf wil presteren. NS legt de kwaliteitsnormen vast en de staatssecretaris mag bij het kruisje tekenen'', zegt een woordvoerder. Hij zei ,,een beroep te willen doen op de Kamer om deze fouten in de concessie te herstellen'. De PvdA ,,kan geen andere redenen bedenken waarom de staatssecretaris de harde eisen niet in de concessie zou willen zetten, dan dat ze misschien al verwacht dat NS zich niet aan de afspraken zal houden'', aldus Tweede Kamerlid S. Dijksma.