IJzendoorn

In het interview met Prof. Rien van IJzendoorn (W&O 12 juni) staat: `Maar lange tijd werd gedacht dat gehechtheid afhankelijk was van de materiële verzorging, de voeding. Liefde ging door de maag, vonden de psychoanalyse en ook het behaviorisme...'. Dit is, althans als het over de psychoanalyse gaat, een onjuiste uitspraak.

De psychoanalyticus John Bowlby, die al vóór 1960 publiceerde over de gehechtheidstheorie, kwam tot een centraal principe: `What is believed to be essential is that the infant and young child should experience a warm and continuous relationship with his mother or mother-substitute, in which both find satisfaction and enjoyment.'

De in het interview weergegeven bewering getuigt van een verkeerde en zeer reducerende interpretatie van de metaforische uitspraak van Bowlby, die in zijn standaardwerk `Attachment and Loss' van 1973 schrijft: `The young child's hunger for his mother is as great as his hunger for food.'

Als er enkele regels eerder in ditzelfde interview gesproken wordt over de zegetocht van de gehechtheidstheorie door de pedagogiek in de jaren zeventig, dan is het ongetwijfeld het werk van John Bowlby en ook van andere psychoanalytici dat hieraan ten grondslag ligt . Omdat de betekenis van de psychoanalyse al vele jaren regelmatig wordt gedevalueerd, leek het me nuttig van deze aanvulling melding te maken.

    • H. Gerritsma Baarn