Examenspreiding goedgekeurd

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen straks op verschillende momenten in het jaar examen doen. Dat heeft het kabinet gisteren besloten op voorstel van minister Van der Hoeven (Onderwijs). In de vakken waarin leerlingen goed zijn, mogen ze al in de loop van het jaar examen doen, zodat ze zich daarna kunnen concentreren op andere vakken.

Nu zijn de examens voor vmbo, havo en vwo nog in mei. Van der Hoeven denkt aan twee of drie examenmomenten in een schooljaar. Hele goede leerlingen kunnen al halverwege het jaar in alle vakken examen doen. Voorwaarde is wel dat de tijd die ze overhouden, nuttig wordt besteed. ,,Ze moeten niet tot september op straat gaan lopen'', zei Van der Hoeven.

Door het examen te spreiden, kunnen leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs eerder in het jaar examen afleggen op het niveau dat zij volgen en dan aan het eind van het jaar op een hoger niveau. Het vmbo kent vier niveaus. In het vmbo komen minder vakken met een verplicht centraal examen. Ook kunnen leerlingen binnen deze schoolsoort al in het voorlaatste jaar examen doen.

Het kabinet wil ook iets doen aan de vaak moeilijke doorstroom van vmbo naar het middelbaar beroeps onderwijs. Leerlingen moeten al op het vmbo onderdelen uit het eerste jaar van het mbo kunnen gaan volgen.

De plannen van minister van der Hoeven voor basis- en voortgezet onderwijs geven de scholen in grote lijnen meer de vrije hand bij het geven van onderwijs. Het Rijk bepaalt wat de kerndoelen zijn en wat de leerlingen precies moeten kennen en kunnen voor het examen, maar de professional op school kan uit gaan maken hoe de les eruit ziet. De onderwijsinspectie gaat controleren of de scholen hun eigen voornemens, die ze vast moeten leggen in het schoolplan, goed uitvoeren.

In een personeelsplan voor het onderwijs heeft het kabinet nogmaals vastgelegd dat het tekort aan leraren in 2007 weggewerkt moet zijn. Omdat er in het basisonderwijs te weinig leidinggevenden zijn, moeten er meer directeuren van buiten het onderwijs komen. Nu zijn dat er 130. Dat aantal moet verdubbelen.