Actie kabinet voor beschermen klant

De consument moet altijd terecht kunnen bij een geschillencommssie om zijn gelijk te halen, als die een conflict heeft met een winkelier of een dienstverlener. De afgelopen maanden is in kaart gebracht in welke sectoren er nog geen, of nog geen goede, geschillenregelingen zijn. Het kabinet stemde gisteren in met een ,,actieprogramma'' om die ,,witte vlekken'' weg te werken. Dat heeft staatssecrtetaris Van Gennip van Economische Zaken gisteren gezegd. Bovendien komt er, op grond van regels van de Europese Unie, een Consumenten Autoriteit, maar die houdt zich alleen bezig met grensoverschrijdende handel of dienstverlening.