Verzoek om uitstel van proces Miloševic afgewezen

Het verzoek van Slobodan Miloševic om uitstel van zijn proces in verband met zijn slechte gezondheid is gisteren door de rechters van het Joegoslavië-tribunaal niet gehonoreerd.

De Joegslavische ex-president had meer tijd gevraagd om zijn verdediging – ,,tegen de meest flagrante leugens'' zoals hij het gisteren omschreef – voor te bereiden. Miloševic erkent het hof niet en voert zijn eigen verdediging, die op 5 juli moet beginnen.

De aanklagers hadden van februari 2002 tot februari 2004 de tijd om hun zaak uiteen te zetten. Miloševic krijgt honderdvijftig zittingsdagen om zijn zaak te bepleiten. Hij vroeg tevergeefs om meer dagen.

Miloševic moet volgens rechter Robinson zelf bepalen welke getuigen hij wil oproepen. Miloševic wil voor zijn verdediging bijna 1.400 getuigen oproepen, onder wie oud-president Bill Clinton van de Verenigde Staten, de Britse premier Tony Blair en de Duitse Bondskanselier Gerhard Schröder. Robinson zei geen maximum te stellen aan het aantal getuigen, als Miloševic zich houdt aan de honderdvijftig zittingsdagen.

In de rechtszaal maakte Miloševic, die lijdt aan hoge bloeddruk en vermoeidheidverschijnselen, gisteren een strijdlustige indruk. Hij stelde dat het strakke tijdschema hem van zijn kansen op ,,een eerlijke verdediging'' berooft.

Miloševic erkent het tribunaal niet en heeft geweigerd advocaten in te schakelen. Hij heeft medewerkers buiten de rechtszaal die hem helpen bij zijn verdediging. In de rechtszaal voert Miloševic zijn eigen verdediging. Twee door het tribunaal aangestelde juristen, de Amici Curiae, zien toe of het proces eerlijk verloopt.

Miloševic werd tijdens NAVO-aanvallen op Joegoslavië in 1999 door het VN-hof in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt vervolgd wegens misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Bosnië, Kroatië en Kosovo en bovendien wegens volkerenmoord in Bosnië. Dat laatste achtten de Amici Curiae volstrekt onvoldoende aangetoond door de aanklagers. De rechters bepaalden woensdag evenwel dat die aanklacht niet wordt geschrapt.