Verlof Kamer bij zwangerschap

Parlementariërs en gemeenteraadsleden kunnen aanspraak maken op vervanging tijdens zwangerschap en ziekte. Een tweederde meerderheid van de Tweede Kamer ging gisteren akkoord met een grondwetswijziging die dit mogelijk maakt.

De regeling geldt voor leden van de Eerste en de Tweede Kamer en voor gemeenteraadsleden. Het voorstel krijgt in ieder geval de steun van regeringspartijen CDA en D66 en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. VVD en SGP zijn tegen.

De ChristenUnie beraadt zich nog op haar standpunt. Het feit dat de regeling ook de vervanging van zieken mogelijk maakt, is tegen de wens van deze partij in. ,,Wij steunen het vervangen van parlementsleden bij zwangerschap en bevalling, maar ondersteunen de uitbereiding naar ziekte niet'', aldus woordvoerder Slog (ChristenUnie). De partij begrijpt niet dat adoptieverlof en ouderschapsverlof niet geregeld zijn.

Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) bestreed dat standpunt door te benadrukken dat het hier om een grondwetswijziging gaat, die daarna wetgeving mogelijk maakt. Daaarin moet worden opgenomen om welke vormen van verlof het gaat. Ouderschapsverlof en adoptieverlof horen daar volgens De Graaf niet bij, omdat die niet te maken hebben met de fysieke gesteldheid van de betrokkenen zelf.

Parlementariërs en gemeenteraadsleden die vervangen worden, zullen tijdelijk ontslag krijgen, zodat de vervanger een volwaardige stem heeft. In eerste instantie gaat het om zestien weken. De zieke kan deze periode twee keer met zestien weken verlengen. Volgens Duyvendak (GroenLinks) is deze regeling ,,goed voor de mensen, goed voor de politieke partijen en goed voor de kiezers omdat hun stem niet verloren gaat.'' Nu is het nog zo dat bij afwezigheid van een Kamerlid zijn of haar stem ongebruikt blijft.

Minister de Graaf wil de Grondwetswijziging nog in deze kabinetsperiode regelen, zo zegde hij de Tweede Kamer toe.