Verbod GM-dier als grap

Minister Veerman (Landbouw, CDA) wil de genetische modificatie van dieren voor sport of vermaak verbieden in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Dat heeft hij gisteren tijdens overleg met de Tweede Kamer gezegd. Het CDA dringt al enige tijd aan op zo'n verbod, maar ook alle andere fracties steunden het.

December vorig jaar presenteerde een groep Singaporese biologen de `GloFish'. Ze hadden een zebravis, een gangbare `laboratoriumvis' waarvan het genoom grotendeels bekend is, voorzien van een gen van een kwal dat codeert voor groene fluorescentie en een gen van een zeeanemoon voor rode fluorescentie, waardoor het diertje opgloeit in het donker. Sinds januari is de GloFish in de meeste dierenwinkels in de Verenigde Staten te koop.

Het Kamerlid Ormel (CDA) is de initiatiefnemer tot het verbod. Hij maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. ,,Dieren mogen geen speeltje worden. Wij willen geen paarden die 100 kilometer per uur lopen, of zalmen die 100 kilo wegen.''

Veerman wilde echter niet overgaan tot een verbod op genmanipulatie ten behoeve van de voedselvoorziening. Wel zal hij ,,zeer terughoudend'' zijn met het verlenen van vergunningen, en voor zover bekend is in Nederland nog nooit zo'n vergunning afgegeven. Wordt zo'n verzoek ingediend, dan zal hij de Kamer raadplegen bij het nemen van een beslissing, beloofde hij.

Het verbod op genetische manipulatie voor sport of vermaak geldt alleen voor de productie in Nederland. Als de Europese Unie besluit dat de GloFish en andere gemanipuleerde dieren mogen worden ingevoerd, kan Nederland de import ervan niet verbieden. Veerman en staatssecretaris Van Geel (VROM) gaan zich inzetten om in Europa tot een `ethische toets' te komen bij de import van dergelijke dieren. Nu gelden hier nog alleen milieu- en voedselveiligheidscriteria.