Pas verschenen

Willem Barnard: Anno Domini Dagboeken 1978-1992.

De Prom, 350 blz. €21,50

Dagboeknotities van emeritus-predikant Willem Barnard (1920) waarin hij onder andere schrijft over van zijn domineeschap, de moderne tijd becommentarieert en de verrichtingen van zijn zoon, de dichter en schrijver Benno Barnard volgt. Willem Barnard is ook de elegische dichter Guillaume van der Graft. De dichter van der Graft heeft nogal eens in de clinch gelegen met de dominee die zich moest aanpassen aan de Hervormde Kerk. ,,Ik ben één vent. Ik wil niet in compartimenten uiteen vallen'' zei van der Graft in een interview met deze krant. ,,De liedkunst, het zingen, verzoent de twee met elkaar'' (CS,19.06.98).

Rob van Essen: Engeland is gesloten. Atlas, 190 blz. €17,50

De ontmoeting met een fietsenmaker brengt een jongeman terug naar het verleden toen hij verliefd raakte op een Engels meisje en haar achterna reisde. Liefdesroman van Rob van Essen (1963) over de teloorgang van idealen.

Alex Verburg: En najagen van wind. De Arbeiderspers, 240 blz. €15,95

Voor een interview vertrekt een journalist van een weekblad naar Brussel. Om twee redenen neemt hij zijn intrekt in Hotel Métropole. Ten eerste de grandeur van de belle époque en ten tweede, de receptionist waarvoor hij heimelijke verlangens koestert maar `waar hij niet van wilde weten, en alles'. Tweede roman van schrijver Alex Verburg (1953) die in 2002 debuteerde met Het huis van mijn vader.