Ontvanger van bloedtransfusie blijft donor

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) weigert om donoren die na 1980 zelf een bloedtransfusie hebben ondergaan, uit te sluiten van het geven van bloed. De landelijke organisatie voor de bloedvoorziening, Sanquin, had de minister gevraagd deze groep donoren uit voorzorg te schrappen omdat ze bij de transfusie besmet zouden kunnen zijn met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. In 2000 had de Gezondheidsraad ook al om zo'n maatregel gevraagd, maar de toenmalige minister Borst besloot het advies niet over te nemen. Volgens haar was de maatregel buitenproportioneel gezien het risico. Sanquin wilde herziening van dat standpunt omdat de Britse minister van Volksgezondheid onlangs melding maakte van twee (dodelijke) gevallen van de ziekte in Engeland waarbij sprake was van een bloedtransfusie. Maar volgens Hoogervorst is daardoor de situatie niet wezenlijk veranderd.