La Celestine

Het interessante vraaggesprek van Margot Dijkgraaf met de Spaanse schrijver Juan Goytisolo (Cultureel Supplement, 11 juni) bevat de ongelukkige mededeling dat het anonieme zestiende-eeuwse meesterwerk La Celestine nog niet eerder zou zijn vertaald. Dit is onjuist. Mij zijn in ieder geval twee Nederlandse vertalingen bekend. De eerste is een fraaie uit 1954 van Albert Helman. In diens zeer erudiete inleiding vermeldt Helman reeds dat er talrijke vertalingen bestaan in het Engels, Italiaans en Duits uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ook heeft Helman het over de joodse achtergrond/afkomst van de auteur.

Een tweede vertaling is uit 2002 van Henk de Vries, maar die vertaling heb ik nooit gezien. Die van Helman is in mijn opinie daarentegen nog steeds zeer lezenswaard.

    • Dr. G.A.M. de Vaan