Hogeschool Amsterdam wil radicale lectuur weren

Radicale islamitische literatuur moet worden verwijderd uit de stilteruimte op de Hogeschool van Amsterdam. De ruimte mag niet worden gedomineerd door een bepaalde groep gelovigen. Dat zegt Ankie Verlaan, bestuurder van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, in het hogeschoolblad Havana van deze week. In de gebedsruimte liggen boekjes van de World Assembly of Muslim Youth (WAMY), een Saoedische organisatie die wordt beschuldigd van banden met Al Qaida en Hamas. Begin deze maand deed de FBI een inval bij de Amerikaanse tak van de WAMY, opgericht door een neef van Osama Bin Laden.

Verlaan in Havana: ,,Dit kan absoluut niet. Dit is in strijd met onze regels. We kunnen dit niet toestaan. De stilteruimtes zijn in het leven geroepen voor al onze studenten. Die functie gaat die ruimte ook weer krijgen. De studenten mogen er niets achterlaten en er mag ook niets worden opgehangen. Op korte termijn zal het college in overleg treden met de gebruikers. Hen zal gevraagd worden de ruimtes weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Men krijgt hiervoor tot december de tijd. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal het college van bestuur alsnog tot sluiting van de ruimte overgaan.''

Dagblad Trouw schreef op 5 juni in een achtergrondartikel over `de Saoedisering van de Nederlandse moslimjongere' over de lectuur in de gebedsruimte van de Hogeschool van Amsterdam. ,,Al het religieus materiaal is wahabitisch: cassettes van de voormalige Saoedische groot-moefti Ibn Baz en de radicale geestelijke Al Albaani, naast boekjes van de World Assembly of Muslim Youth (WAMY), een Saoedische missie-organisatie die wordt beschuldigd van het financieel ondersteunen van Al Kaida, Hamas en de djihad in onder meer Bosnië en Kashmir. Verder is er propaganda te vinden van Nederlandse wahabitische stichtingen als Al Waqf Al Islami, en de beruchte Al Tawheed en Al Furqaan-moskeeën.''

De Hogeschool van Amsterdam beschikt over twee stilteruimtes, bedoeld voor gebruikers van alle geloofsovertuigingen. In de praktijk worden de ruimtes vooral gebruikt door islamitische studenten. Hogescholen en universiteiten denken verschillend over het toestaan van gebedsruimtes. Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam beschikt over een gebedsruimte. Andere bestuurders vinden zo'n ruimte ongepast in een openbare onderwijsinstelling, omdat het strijdig is met het neutrale karakter van de instelling.