Donner: spijt over lekken feiten Erik O. (Gerectificeerd)

Minister Donner (Justitie) heeft gisteren in de Tweede Kamer spijt betuigd over het uitlekken van een vertrouwelijk document van het openbaar ministerie met enkele gegevens over de omstreden marinier Erik O.

De minister zei het achteraf ,,te betreuren' dat procureur-generaal De Wijkerslooth er in januari voor had gekozen de top van het openbaar ministerie schriftelijk in te lichten over de kwestie rond Erik O. en het plotselinge vertrek van de Amsterdamse officier van Justitie Plooy. Hij beloofde dat dat niet opnieuw zou gebeuren.

Gewoonlijk gebeuren zulke zaken mondeling, zo legde Donner gisteren uit, maar ditmaal had men het gezien de onrust bij het openbaar ministerie over beide zaken niet verantwoord geacht te wachten tot een volgende gezamenlijke vergadering.

Daardoor was het risico toegenomen dat de informatie, die aan alle parketten was toegestuurd, zou uitlekken. Enkele weken later bleek het NOS Journaal over het schrijven van De Wijkerslooth te beschikken.

Pas deze week bleek echter dat de NOS over een bijlage van de bewuste brief beschikte. Daarin werd vermeld dat Erik O., die wordt verdacht van moord op een Irakees of dood door schuld, eerder deel had uitgemaakt van de Bijzondere Bijstandseenheid.

Ook zou hij ,,laagdrempelig' zijn geweest bij het gebruik van geweld en aan een geheime buitenlandse missie hebben deelgenomen.

De Kamer was verontwaardigd, omdat door dit uitgelekte document de veiligheid van Erik O. gevaar kan lopen. Een meerderheid in de Tweede Kamer toonde zich zowel woensdagavond in de eerste termijn als gisteren in de tweede geprikkeld over de handelwijze van het openbaar ministerie in de zaak van Erik O. Zij achtte het niet verantwoord vertrouwelijke stukken op deze schaal te verspreiden.

De Kamer nam echter genoegen met de spijtbetuiging van de minister. Minister Donner had eerder tot tevredenheid van de Kamer aangekondigd dat het onderzoek naar de vraag of Erik O. wegens zijn optreden in Irak strafrechtelijk vervolgd moet worden, binnen een maand dient te zijn afgerond.

Rectificatie

Erik O.

In het artikel `Donner: spijt over lekken feiten Erik O.' (18 juni, pagina 3) en in het commentaar `Wanvertoning over Erik O.'(18 juni, pagina 7) stond dat in de bijlage van een brief van procureur-generaal De Wijkerslooth aan de parkethoofden werd vermeld dat O. lid was van de Bijzondere Bijstandseenheid en dat hij deelgenomen zou hebben aan een geheime, buitenlandse missie. Dit stond echter niet in die bijlage.