Correctief referendum van de baan (Gerectificeerd)

De Grondwetswijziging die een correctief referendum mogelijk moet maken, is van de baan. VVD, CDA, ChristenUnie en SGP lieten gisteren weten, niet voor die grondwetswijziging te zullen stemmen.

Hierdoor bestaat er in de Tweede Kamer geen tweederde meerderheid die nodig is voor grondwetswijziging en is het bindend correctief referendum van de baan. Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) moest gisteren een Grondwetswijziging in de Tweede Kamer verdedigen waar de overige coalitiepartners, CDA en D66 tegenstander van zijn. Voor zijn eigen partij, D66 gold het correctief referendum jarenlang als een van haar `kroonjuwelen'. In 1999 forceerde D66 nog een kabinetscrisis toen de VVD in Eerste Kamer de komst van het correctief referendum dwarsboomde.

De Graaf zei gisteren in het debat niet ,,voor de verleiding te bezwijken de politieke discussie aan te gaan', en diende de grondwetswijziging ,,neutraal' in. ,,Mijn persoonlijke geschiedenis en oordeel over deze wet zijn ook zeer interessant, maar ik sta hier als woordvoerder van het kabinet.' Hij reageerde daarmee op kritiek van GroenLinks en de PvdA over het gemak waarmee D66 nu het correctief referendum laat schieten.

PvdA en GroenLinks hebben al eerder een eigen initiatief-wetsvoorstel ingediend om verlenging van de Tijdelijke Referendumwet die in 2005 afloopt, permanent te maken. Dat voorstel ligt nu ter behandeling bij de Raad van State die een spoedadvies zal uitbrengen. ,,We doen dat onder het motto: beter iets dan niets', aldus GroenLinks-woordvoerder Duyvendak. ,,Het is weliswaar niet het harde correctieve referendum dat via deze grondwetswijziging vastgelegd had moeten worden, maar het is tenminste iets.'

VVD-woordvoerder Luchtenveld gaf aan dat zijn partij nooit enthousiast is geweest over het correctieve referendum, maar daarmee eerder had ingestemd ,,door afspraken in de toenmalige regeerakkoorden. (..) Er is nu geen binding voor de VVD om in te stemmen.'

CDA-woordvoerster Spies noemde het correctieve referendum ,,haaks staan op het versterken van de representatieve democratie. Het vertrouwen in de democratie is er niet mee gediend als wetten die via een zorgvuldige procedure tot stand zijn gekomen, via een correctief referendum opnieuw ter discussie worden gesteld. Dan zouden we onze democratie niet versterken, maar juist uithollen.'

Rectificatie

Referendum

Het bericht Correctief referendum van de baan (18 juni 2004, pagina 6) meldt dat `de overige coalitiepartners CDA en D66 tegenstander zijn' van het correctief referendum. Dat moet zijn: CDA en VVD zijn tegenstander.